Αρχεία: Teams

Πασχάλης Αβραμίδης

Αναπληρωτής Διευθυντής Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Εγκαταστάσεων, ΜΕΤΡΟ

Παναγιώτης Αδαμαντιάδης

Head of Retail & K/A Foodservice στην Alfa Pastry και Board member, ECR Hellas

Μαρία Αλεξίου

Πρόεδρος ΔΣ, CSR HELLAS, Μέλος ΔΣ, CSR Europe, ESG Senior Advisor, Όμιλος TITΑΝ, Secretariat του EFRAG PTF European Sustainability Reporting Standard

Απόστολος Αποστολάκος

Διευθύνων Σύμβουλος, Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ)

Δημήτρης Βέργαδος

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Διευθυντής Τομέας ΜΜΕ, Θέσεων και Ενημέρωσης, ΣΕΒ

Δρ Δημήτρης Βολουδάκης

Capacity Building Director, ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

Χάρης Ζαφειρόπουλος

Διευθυντής Ποιότητας, Υγιεινής & Ασφάλειας Ομίλου Gefsinus

Προκόπης Θεοδωρίδης

Αν. Καθηγητής Marketing, Διευθυντής Εργαστηρίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αγροτικού Χώρου, Πανεπιστήμιο Πατρών

Περικλής Κατριβάνος

Commercial Director, Member of the Board, CHITOS

Φώτης Κουρμούσης

Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)