Αλέξανδρος Κωστόπουλος

Αλέξανδρος Κωστόπουλος

Αναπληρωτής Διευθυντής CSR HELLAS

Ο κ. Αλέξανδρος Κωστόπουλος είναι υπέρμαχος της ανάγκης αλλαγής του επιχειρηματικού μοντέλου ανάπτυξης διασφαλίζοντας οικονομική πρόοδο, κοινωνική συνοχή και περιβαλλοντική προστασία. Αναπτύσσει έντονη εκπαιδευτική και αρθρογραφική δραστηριότητα, ενώ ως μέλος του ΔΣ του CSR Europe (2019-2022), συμμετείχε στην ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών διαμόρφωσης του νέου πλαισίου Υπεύθυνης και Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με μεταπτυχιακές σπουδές στην οργάνωση και διαχείριση επιχειρήσεων και μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την ΕΚΕ, εξειδικεύεται στην ανάπτυξη συνεργατικών πρωτοβουλιών υποστήριξη εταιρειών και επιχειρηματικών φορέων στην επίτευξη των SDGs και στη μετατροπή των παγκόσμιων προκλήσεων σε επιχειρηματικές ευκαιρίες.