Απόστολος Αποστολάκος

Απόστολος Αποστολάκος

Διευθύνων Σύμβουλος, Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ)