Βαγγέλης Φώσκολος

Βαγγέλης Φώσκολος

Senior Consultant IRI

Ο Βαγγέλης Φώσκολος είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακές σπουδές σε Marketing και Επικοινωνία.

Με πολυετή εμπειρία στο κλάδο FMCG, υποστηρίζει ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις στην ανάλυση των τάσεων αγοράς, ερμηνεία των μεταβολών στην καταναλωτική συμπεριφορά και προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες της τελευταίας 10ετίας.