Δημήτρης Βέργαδος

Δημήτρης Βέργαδος

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Διευθυντής Τομέας ΜΜΕ, Θέσεων και Ενημέρωσης, ΣΕΒ