Δημήτρης Πειρουνάκης

Δημήτρης Πειρουνάκης

Supervising Senior Advisor, ESG & Sustainability, Consulting KPMG Advisors Single Member S.A.

O Δημήτρης Πειρουνάκης είναι Supervising Senior Advisor στη διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής της KPMG και Πρόεδρος στην Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας.

Διαθέτει άνω των 6ετών εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την προώθηση τεχνολογιών περιβάλλοντος στον βιομηχανικό κλάδο.

Είναι εξειδικευμένος σε θέματα διαχείρισης και επεξεργασίας υδάτινων πόρων, Περιβαλλοντικής Υγείας, είναι επικεφαλής επιθεωρητής συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενώ έχει εμπειρία σε θέματα σύνταξης και υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων

Εξειδικεύεται επίσης σε θέματα εφαρμογής και βελτιστοποίησης περιβαλλοντικών πολιτικών, ανάπτυξης στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης, ανάπτυξης αλλά και διασφάλισης απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης (limited assurance)