Δημήτρης Σκάλκος

Δημήτρης Σκάλκος

Γενικός Γραμματέας, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων