Δρ Δημήτρης Βολουδάκης

Δρ Δημήτρης Βολουδάκης

Capacity Building Director, ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

Ο Δημήτρης κατέχει διδακτορικό δίπλωμα Γεωπονίας από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στη Γεωργία. Η διδακτορική του έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας.

Το 2009 ίδρυσε την εταιρεία "AEIPHORIA-Green Solutions" όπου εκπόνησε έργα στον τομέα της αστικής γεωργίας και του τοπίου. Από το 2011 έως το 2014 εργάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες ως συμβασιούχος υπάλληλος. Πριν από αυτό εργάστηκε για το Υπουργείο Γεωργίας. Ήταν ένας από τους κύριους συγγραφείς της Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελληνική Γεωργία της Εθνικής Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων στην Κλιματική Αλλαγή (Τράπεζα της Ελλάδος).

Συμμετείχε επίσης σε διάφορες μελέτες ιδιωτικής (Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος) και δημόσιου τομέα (Κυπριακή Κυβέρνηση, Περιφέρειες Κεντρικής Ελλάδας, Νότιο Αιγαίο και Ανατολική Μακεδονία-Θράκη).

Στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης εργάστηκε για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ως εθνικός εμπειρογνώμονας για την αξιολόγηση και την ταξινόμηση του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων.