Μιχάλης Ράντικ

Μιχάλης Ράντικ

Διευθυντής Logistics, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

Ο Μιχάλης Ράντικ είναι Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. με M.Sc. in Logistics and Transportation από το Chalmers University of Technology στη Σουηδία. Έχει εργαστεί στο Swedish Transport and Communication Research Board (KFB), στην εταιρία  Planning, ενώ για 18 χρόνια κατείχε SC ρόλους στην PepsiCo, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη ΝΑ Ευρώπη. Από το 2019 είναι Διευθυντής Logistics στην εταιρία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ. Η εμπειρία του περιλαμβάνει περιοχές όπως η διεύθυνση, οργάνωση και στελέχωση τμημάτων Logistics,  η εκπόνηση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και η διαχείριση έργων υποδομών Logistics, η λειτουργία και η αυτοματοποίηση κέντρων διανομής και η εφαρμογή διαδικασιών S&OP.