Πασχάλης Αβραμίδης

Πασχάλης Αβραμίδης

Αναπληρωτής Διευθυντής Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Εγκαταστάσεων, ΜΕΤΡΟ

Ο Πασχάλης Αβραμίδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών H/Υ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα Communication Engineering από το University of Manchester. Στη δωδεκαετή επαγγελματική του σταδιοδρομία στη ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ασχολήθηκε με την εκπόνηση και επίβλεψη Η-Μ μελετών και κατασκευών καταστημάτων λιανικής και χονδρικού εμπορίου του ομίλου. Παράλληλα, ανέλαβε ως H-M project manager την ανέγερση της πρώτης υπεραγοράς χονδρικού εμπορίου της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ στην Κύπρο. Ως Αναπληρωτής Διευθυντής Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Εγκαταστάσεων ηγείται μίας ομάδας μηχανικών που ερευνούν, μελετούν και εφαρμόζουν project βελτιστοποίησης ενεργειακού προφίλ και δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης.