Περικλής Κατριβάνος

Περικλής Κατριβάνος

Commercial Director, Member of the Board, CHITOS

Με 30ετή εμπειρία στο χώρο των Πωλήσεων, ο Περικλής Κατριβάνος έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος στα τμήματα πωλήσεων, τόσο πολυεθνικών όσο και ελληνικών εταιρειών, όπως Henkel Hellas, Sara Lee Hellas, Kallimanis S.A., Ολυμπιακή Ζυθοποιία ΑΒΕΕ, Carlsberg Group.

Με άρτια γνώση της αγοράς και των τάσεων, έχει ηγηθεί στη διαμόρφωση στρατηγικού σχεδιασμού εγχώριων και πανευρωπαϊκών πελατών, στην ανάπτυξη επιλεκτικών δικτύων πώλησης, στη χάραξη νέων μοντέλων εμπορικής πολιτικής, στο Coaching μεγάλων ομάδων πωλήσεων, καθώς και σε προγράμματα εκπαίδευσης ευρέως φάσματος που αφορούν τα τμήματα πωλήσεων. Από τον Φεβρουάριο του 2017 ανήκει στο ανθρώπινο δυναμικό της  ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ όπου κατέχει την θέση του Commercial Director.

Στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, έχει συνεργαστεί με κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπου σαν κύριος εισηγητής έχει διαμορφώσει σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα, στο χώρο των πωλήσεων. Παράλληλα έχει συμμετάσχει σε πανελλαδικά επιχειρηματικά συνέδρια είτε ως ομιλητής, είτε με συνεντεύξεις και άρθρα στον κλαδικό επιχειρηματικό τύπο.  Είναι κάτοχος ΜΒΑ, από το Nottingham Trent University.